thông tin liên hệ
Hotline
Hotline - 0989 087 168

Máy móc, thiết bị đóng gói khác

Máy đóng đai dùng pin OR-T 650
Máy đóng đai dùng pin OR-T 650
Máy đóng đai bán tự động JN-740 Chali
Máy đóng đai bán tự động JN-740 Chali
Máy đóng đai pin OR-T 50
Máy đóng đai pin OR-T 50
Bàn xoay quấn màng H2303
Bàn xoay quấn màng H2303
Máy quấn màng tự động
Máy quấn màng tự động
Máy đóng đai bằng khí nén OR-H 20A
Máy đóng đai bằng khí nén OR-H 20A
Máy đóng đai bằng khí nén OR-H 21A
Máy đóng đai bằng khí nén OR-H 21A
Máy đóng đai bằng khí nén CR 24A
Máy đóng đai bằng khí nén CR 24A
Máy đóng đai bằng khí nén CR 208P
Máy đóng đai bằng khí nén CR 208P
Máy đóng đai bằng pin OR-T 130
Máy đóng đai bằng pin OR-T 130
Máy đóng đai bằng khí nén CR 25A
Máy đóng đai bằng khí nén CR 25A
Máy đóng đai bằng khí nén CR 26A
Máy đóng đai bằng khí nén CR 26A
Máy đóng đai bằng khí nén OR-V 40P
Máy đóng đai bằng khí nén OR-V 40P
Máy đóng đai bằng khí nén OR-V 41P
Máy đóng đai bằng khí nén OR-V 41P
Máy đóng đai bằng pin OR-T 260
Máy đóng đai bằng pin OR-T 260
Máy đóng đai bằng pin OR-T 450
Máy đóng đai bằng pin OR-T 450
Máy đóng đai bằng khí nén XQD 19-25
Máy đóng đai bằng khí nén XQD 19-25